English

Sagsbehandling

Det er Jon Palle Buhls målsætning at kunne tilbyde rådgivning på højeste faglige niveau og på en moderne, fleksibel og dynamisk måde.

 

Jon Palle Buhl tilstræber et loyalt, tillidsfuldt og fortroligt forhold til vores klienter. Der er til hver klient knyttet en klient-ansvarlig advokat, der er fortrolig med klientens særlige ønsker og behov, og som varetager eller koordinerer alle sager for den pågældende klient.

 

Jon Palle Buhl lægger vægt på, at de sager, vores klienter betror os, bliver behandlet hurtigt, effektivt og kompetent.
 

Vi tilstræber i forhold til vores modparter at yde en professionel og fast opposition, der alligevel opfattes som fair og ikke præget af kortsigtet smartness.


Hver enkelt af Jon Palle Buhls advokater kombinerer en bred juridisk viden med specialekspertise inden for de udvalgte retsområder, som den enkelte advokat interesserer sig for og har valgt særligt at beskæftige sig med. For at sikre det højeste faglige niveau prioriteres videre- og efteruddannelse og løbende opdatering af viden højt for samtlige partnere og medarbejdere. Jon Palle Buhl har en lang tradition for, at advokater og fuldmægtige underviser bl.a. på Københavns Universitet og deltager i arbejdet i Advokatsamfundet.

Sagsområder

Udover rådgivning om generelle erhvervsmæssige forhold, som ydes af alle kontorets advokater, yder advokatfirmaet fortrinsvis rådgivning inden for følgende områder:

 • Ansættelsesret og kollektiv arbejdsret
 • Familieret og arveret, herunder ægtepagter, testamenter og bobehandling
 • Fast ejendom
 • Finansieringsret og international finansiering
 • Forsikringsret
 • Generationsskifte
 • Immaterialret, konkurrenceret og markedsføringsret
 • Konkurs
 • Kontraktforhandling og -koncipering
 • Landbrugsret
 • Medieret
 • Miljøret
 • Offentlig ret, herunder miljøret og EU-ret
 • Rekonstruktion og kreditorordninger
 • Rets- og voldgiftssager samt andre processuelle foranstaltninger
 • Selskabsret
 • Skatteret
 • Strafferet
 • Virksomhedsoverdragelse

Advokatfirmaet Jon Palle Buhl     Valkendorfsgade 16     1151 København K     Telefon +45 3348 0000     Fax +45 3348 0048

Indstillinger for cookie-samtykke