English

Advokat

Per Harder

 

E-mailph@jpb.dk
  
Telefon+45 33 48 00 00
  

 

 

 

Per Harder

Født 1939. Møderet for landsret 1967 og for Højesteret 1973.

Medlem af Advokatrådets lovudvalg og fagudvalg vedr. familie- og arveret 1977-1991, fra 1986 som formand. Medlem af skiftelovsudvalget samt dødsboskatteudvalget. Ekstern lektor ved Københavns Universitet i person-, familie- og arveret 1967-1973, lærer ved Advokatrådets fuldmægtiguddannelse i en række fag samt anden kursusvirksomhed. Medforfatter til betænkningen om den nye dødsboskiftelov og medarbejder ved Juridisk Formularbog og -samling. Formand for eller medlem af bestyrelsen for en række erhvervsvirksomheder og fonde.

Advokatfirmaet Jon Palle Buhl     Valkendorfsgade 16     1151 København K     Telefon +45 3348 0000     Fax +45 3348 0048

Indstillinger for cookie-samtykke